roerloos

de kamer rondomme is stilhoe stil dan kunt ge denkenik zal u het zeg: oerloos stil dobbend op mijne gedachtligt dag langzaam te vergaan de kamer is half donker als ikhoe donker of wilt ge da wetenzal ik u zeg in schaduwvalle dommelend, totaal vergetentussen stofkes van fitrage de kamer toont video bandenwat staat erop […]

heet

ieders mens spaart namens punten van koffiepakkenlangzaam koelt hij af tot verdwijnend ver beneden nulin zijne kop ligt nog suiker waarmee was uitgeschoten heet is het, was je en wil je nog zijn, zoo in lome uren hoewel de gezichten nog tollen in het spel der dagenvergeet ik gewoon of je nu twee of drie […]

het hart verscheurend

natuurlijk is d’r altijd een bar slechts einderof het nu niet het boek is, een filmen of geleeftotaal botje versleten, nietig of interessant ouder dagen leken al van de tijden niet meerkon je nog wel zien tussen onecht watertanden maar dood scheen de lijkmager door je heen durfde jou niet echt meer zot alleen te […]

wezensvreemd

tussen wat letters blijfde ik onbeholpen hangmijn oor niets in staat fatsoenlijk te drogen wie wasde ik voordatte nog niet wist wat was vreemde vraag vanuit het onaanzienlijk wezenraken mij aan en draai ze om zodat verdwaal waar was mij toen ik toch nog of was wat ik wist meestal doet ik vreemd om letters […]

steels

zijn die van jou nee, niet van oogjes, poppe de boom in beestenzooi weg van mij samen blauwflau pak de want huur de buizen leeg hartgetik geraapt bij elkaars jatten het gemeel doet opstuiven vallend op elkaar

droom jij mij ik jou

hier ik, daar jij ver in wezen droom me je even dicht hier wij, daarzo verwezenlijken laat me je even voelentjes droom me dicht mij jouw ik op de dagnacht dacht ik aan jij loop mijn dromen dicht een samen komend naderbij

op ze kop en schotels

zouden dit en dachtjes ja datzonder suiker koekig verpaktmond vol met babbelaarzen in een badje op de schotels vermengen eigen genachten we lopen in honderdjesen aan de lijn voor veiligheidrisico’s zijn om de af te slaan ons gevoel stuurt ons wegbepaalt eindeloos ver richtingen nadat koppen slootwaterachterover gegooid zijnmet een hoop goede geluk schotelen onzer […]