ik zou zo

je gebed heb ik opgezegdde woorden vertaaldhet gedicht geschreven het bed is opgemaaktkoppen bij elkaar gestokenkinderen op tijd verwekt ik zou zo, ja, ik zou zoen nou je zo, ja, nu met mij rekeningen zijn opgesomdbanken verschovenhet huis is geregeld weg je liefde heb ik verlorende brieven onbelezenhet wachten nergens goed ik zou zo, ja, […]

gewoontjes

het bos bewoog de eiken vloerhoofd groeide door tot geweimonsterlijk donker pas als jij ik ben niet bang, ik ben nietals mijn masker, ik ben echtgeloof me ja maar gewoon zo uit of het water rezen lichtjesmet van daaronder iets afgrijsaan de kant keek ik op me kop ben ik niet hier reeds al tochpast […]

ze lachte

die vrouw daar wachtend op jouik zal je bevrijden uit illusie was het niet de verkeerde dagliep niet alles anders op de voet volgde jij mijn wegen opgebrokenparkeerde niet net een open wagen die vrouw waar jij vasthieldgooide die jou bij de haren nat sleepte het hart zijn plichtenwachtte jij niet net iets te hard […]

dit leven

als het gras nog groeideik zou meteen stoppenwanneer god tegensprakik zou zelfs gelovendat de dagen nooit zatenwachtend als de doodeerste steen van het hartgelegd op de anderehet huis dat vergeeldeterwijl kaarten pratenop achterkant van levengeen bericht zo goedals dit groeien van grijs

het afscheid

stond die morgenop zijn staartde kat had geenbrokken op alsof gister wasliep ik metverdriet in kistjesbloemen ook het blaffen reedsin hun hokkengestaakt de ruzievoor dood tv vuurde afstandhet programonderbroken levensonze afloop langs mij heengaandgestorven engelvloog tegen muurkoud bed

maanvollen

alles liep rondin mijn gedachtenwaren wij maan aan de kettingzwaaide de tijdgingen we weer tijd van manjarenrond en rondlichtpunten sparen schuift een kattotdat donker waswaar wij maanden oplichtende steenblijvende grafstembegraven in huid boven het levenklauwen nagelsscheurt de lucht viel de zwaartezonder harten lichtin donker van jaren op hoge ogengooi ik vragengetekend gezicht

zwemmend in leven

ze hadden zich daar gestrand verzameldlekker uitdagend als de dierlijke stelletjesparende naakte apen, weke schelddiereneen paar losgelopen de leeuwenkoningen volgelopen strand het had iets beschaafdsieder voor zich keken ze werelden in zeede grote boot waarop ze eindelijk wachtenhoe zou hij zijn, waarheen was zijn planhing iedereen maar wat hier te slungelen zo ze zagen veel […]

is dit een zomer

was die bewuste zomer zonder op te houdenniets was er nog ja wat nog niet doorweekten overal was het toch nieuws besproken alsofin elke kamer verzameld water in overvloed liep zacht langs de regen die bij niets opvielin haar geval kon je wel zeggen, in het geheelal was ze me doof tot over haar verre […]

dagen tikken

waren het wie dezelfde dagen die iknam er de echte telefoon nu niemandregende ’t hart getikte gratis woorden gister was er een dag toch die kwamvandaag denk ik weer dan morgenzorgen bomen door vertakkende oren ruist er zo altijd wel een ouder hartloopt er schoon bad over dat bidtwat waait raar lied buiten hele maat […]

woordzaagsel

vind nog maar eenswoord te echt voortotaal doorleefdafgekeurd en zoals vind mij, zaag doorwoord zondergeloof nooit metlaat jij, kwaad mij op de planken liggendoorbuigen metgeschaafde knieĆ«nschurend, wrikt harder hoor nog, kijk tochtimmert mijhoop op straf zeibalken kraken angst zoekt wij, vloektijbomen met een topzagen wij raardoor u of wat jij raakt de bergsteeds verderen achter […]